luni, 23 octombrie 2017 

luni, 23 octombrie 2017
- POPORUL … mai la urmă -


sigur că ordinea socială presupune, printre altele, instituirea unor reguli de urmat pentru ca relaţionarea interumană să se realizeze în condiţii civilizate în societate, însă excesul de zel în a reglementa până şi modul în care să se facă exprimarea liberă a sentimentelor patriotice, a respectului faţă de istorie şi faţă de eroii neamului, este ceva care frizează absurdul.
La reşiţa, respectul pentru valorile care ţin de intimitatea şi/sau de identitatea persoanei, a făcut ca relaţiile dintre cadrele militare în rezervă şi în retragere, indiferent de structura asociativă din care aceştia fac parte (unii sunt membrii în mai multe structuri), să se desfăşoare pe un făgaş normal, ba pot spune că rezerviştii, printr-o reciprocă bună-cuviinţă, dovedită în diferite împrejurări, se întâlnesc, colaborează şi se înţeleg foarte bine.
Şi totuşi, se găseşte mai tot timpul cineva care bagă băţul prin gard pentru a strica armonia. Dacă ar fi doar un individ bezmetic, cu probleme de adaptare socială, lucrurile ar fi de înţeles pentru că remedierea implică o intervenţie medicală, însă atunci când însăşi legiuitorul român strică obiceiul pământului trebuie să ne întrebăm dacă intervenţia legislativă este raţională şi benefică poporului.
Pentru lămurirea aspectelor care m-au determinat să aştern aceste gânduri să încercăm să desluşim cauzele/motivele care au stat la baza emiterii Legii nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale.
Scopul legii rezultă din art.1 care prevede că „Prezentalege are ca scop stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale”.
Sună cam pompos conţinutul acestui articol de lege dar, dacă este vorba de o ordine socială în toate, reglementarea apare ca fiind justificată.
orice om poate gândi că stabilirea acestor norme a fost dictată de existenţa unor nedorite evenimente, incidente sau accidente care au avut loc cu ocazia desfăşurării unor ceremonii. Personal nu cunosc ca astfel de evenimente negative să fi tulburat, în românia, desfăşurarea ceremoniilor şi chiar dacă au fost acestea nu justifică reglementarea discreţionară.
Din conţinutul legii am desluşit că raţiunea emiterii acesteia, dincolo de scopul afirmat în art.1, a fost crearea unui suport legal dar imoral pentru înlăturarea de la participarea la ceremonii a persoanelor fizice şi a unor persoane juridice, în special a sindicatelor şi asociaţilor cadrelor militare în rezervă sau a asociaţilor de revoluţionari care au deranjat şi mai deranjează încă puterea prin demonstraţiile şi mitingurile organizate legal, potrivit dreptului „opincii” de a nu fi de acord cu abuzurile „vlădicii”.
Astfel, puterea a instituit şi definit termeni ca „precăderea” şi „ordinea de precădere”, prin care a stabilit oficialităţile republicane şi locale care au dreptul să depună coroane de flori la locul desfăşurării ceremoniei, ordinea în care se depun coroanele şi faptul că fiecare oficial poate depune o singură coroană (probabil din spirit de economie la bugetul ţării), conform art.16, alin.3 din Legea nr.215/2016: „În cadrul unei ceremonii oficiale va putea fi depusă câte o singură coroană din partea următoarelor entităţi…”.
Sunt de acord cu cei care vor spune că trebuie să existe o reglementare în desfăşurarea ceremoniilor, pentru asigurarea unei proceduri şi sobrietăţi a manifestării, însă nu împărtăşesc ideea legiuitorul care a „avut grijă” să schime în mod arbitrar regulile nescrise, care au funcţionat bine zeci de ani, şi să limiteze depunerea de coroane de flori numai de către oficialităţi cu ocazia desfăşurării ceremoniilor iar POPORUL… mai la urmă, aşa cum rezultă din prevederile art.16, alin.4 din Legea nr.215/2016 care dispun sentenţios că „După încheierea ceremoniei oficiale pot fi depuse coroane şi din partea altor entităţi sau persoane”.
Vedeţi ce a ajuns POPORUL, „alte entităţi sau persoane” !!!
Da, cârmuitorii noştri, care dau cu oiştea în gard de multe ori, sunt aleşi de „alte entităţi sau persoane”!
Respect instituţiile Statului, însă atunci când acestea nu sunt servite în interesul poporului, şi am un vagon de astfel de exemple, nu pot fi obligat să-i respect pe unii vremelnici conducători, inclusiv de la nivel local.
Personal, atunci când am depus coroane de flori din partea Filialei Reşiţa a S.C.M.D., împreună cu alţi colegi, am făcut gestul cu respect şi pioşenie faţă de eroii neamului, poate şi pentru că o floare din coroană am considerat că o pun pe mormântul necunoscut al unchiului meu, fratele tatălui, care a fost dat dispărut la „Cotul Donului” şi care, mai mult ca probabil, nu are o cruce la căpătâi în vasta câmpie rusă.
Aproape fiecare român are de comemorat câte un erou care a făcut parte din familia sa şi atunci primii îndreptăţiţi să depună o coroană de flori eroilor patriei sunt românii ca popor şi nu proasta cârmuire.
Poate că, pe de altă parte, este mai bine aşa.
Prefer să stau singur, să depun o floare şi să mă reculeg în faţa unui monument al eroilor români, decât să aştept… mai la urmă.
Dacă mi-aş pune mintea cu „oficialii” beneficiari ai proastelor legi, aş putea să depun o coroană de flori înainte de începerea ceremoniei pentru că legea nu interzice acest lucru, ci doar participarea la ceremonia oficială.
Până la abrogarea aberantei legi nu voi mai participa niciodată la depunerea de coroane de flori într-un „cadru oficial”. Voi fi singur printre români.
Să vă fie ruşine, făcătorilor de legi!    

Cu respect pentru cei care merită !
Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
Col.(rtr.) Marin BUŢIUduminică, 22 octombrie 2017 

duminică, 22 octombrie 2017
- PUNCTUL „G”  vs  LITERA „G” -


Parafrazând titlul unui vechi film, se poate constata că pensionarii militari, în urma recalculării pensiilor, oscilează între agonie şi extaz, după ce Legea nr.223/2015 a fost spulberată prin art.40 din O.U.G. nr.57/2015, introdus mişeleşte într-un act normativ care nu trebuia să aibă nimic comun cu pensiile militare, şi decimată prin Ordinul comun nr.31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat.
dacă despre punctul „g” se spune că oferă numai extaz şi nu se lasă prea mult căutat, litera „g”, după locul pe care-l ocupă în construcţia unei idei, transpusă într-un anumit text de lege, are mai multe valenţe.
 nu căutaţi litera cu pricina în Legea nr.223/2015 şi nici în art.40 din O.U.G. nr.57/2015 sau în alte acte normative ulterioare care au modificat ori completat legea până au făcut-o varză ca pe o prostituată de lux cu care s-au desfătat/luptat, cât au putut, impotenţii politicieni (cei potenţi erau în minoritate) pentru că, şi de aţi găsi-o la tot pasul, n-are nimic de-a face cu extazul sau cu agonia poveştii din film.
Altfel stau lucrurile când vorbim despre potenţii „meseriaşi” din ministere care, crezându-se pe veci „activi” (unii deja s-au pensionat până să termin de redactat acest mesaj), şi-au adus obolul cu deosebit sârg şi au încropit ordinul comun mai sus amintit în care „au plantat” lit.”g” multiplicată de la „g1” la… „gn” în folosul lor şi a colegilor de leat care s-au pensionat mai ales după anul 2016, cu program normat de 8 ore/zi, dar în sfidarea foştilor colegi sau şefi care s-au pensionat anterior şi care, în raport cu „epigonii”, au avut o vechime mai mare şi au muncit efectiv mai mult decât tinerii pensionari, adică non stop (program nenormat) la dispoziţia statului nerecunoscător, respectiv 24 de ore din 24, zi de zi.
Dar ce sunt, în mod concret, „g”- urile ???
Păi sunt diferite sporuri acordate militarilor şi poliţiştilor activi pentru activităţile cu risc ridicat desfăşurate în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii care devin g1, g2,…gn în momentul în care sunt cuantificate în procesul de recalculare a pensiilor militare de stat. O parte din aceste sporuri sau alte sporuri se regăsesc şi la civili.
Până aici nimic deosebit, însă pentru evitarea unei nesimţite discriminări care a urmat prin modificarea legii era obligatoriu ca parlamentarii care fac şi desfac „fărădelegi” la ordin de partid, ignorându-i pe adevăraţii parlamentari, aflaţi în minoritate, să fi respectat armata română şi principiile înscrise în art.2, lit.b) şi f) din Legea nr.223/2015 („b) principiul egalităţii, prin care se asigura tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege; „f) principiul recunoştinţei fata de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul carierei”), şi să-i sancţioneze pe „meseriaşii” din ministere care ne-au ţepuit din nou.
Cu s-a ajuns la „g”-uri ???  Simplu, adică în trei etape.
ETAPA I
Legea nr.223/2015, în forma s-a iniţială, adoptată, promulgată şi publicată în Monitorul Oficial al României, a prevăzut al art.28, alin.1) că „Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie,…” (omis cele de omis).
Conţinutul art.28, alin.1) din Legea nr.223/2015 era similar, de exemplu, cu prevederile referitoare la pensionarea judecătorilor care la art.82, alin.1) din Legea nr.303/2004 actualizată dispun că:Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi…, cu o vechime de cel puţin 25 de ani se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de dată pensionării.
Diferenţa de cuantum final al pensiei este în favoarea judecătorilor şi rezultă din faptul că baza de calcul, adică venitul brut al acestora, este mai mare decât cel al militarilor… dar nu aceasta este problema de lămurit.
Prin exemplul de mai sus vreau doar să atrag atenţia că este un non sens juridic ca să modifici o lege ulterioară, similară cu una anterioară, sub pretextul că ar rezulta pensii recalculate prea mari pentru militari, adică raţionamentul „meseriaşilor” din ministere este vădit neîntemeiat şi discriminatoriu în raport cu alte categorii de pensionari.
Sigur că se impuneau unele ajustări/modificări ale legii iniţiale dar s-a profitat de această necesitate şi s-a procedat, cu impertinenţă, la măcelărirea legii.
Nu este exclus ca unele elemente ale bazei de calcul să fi fost introduse cu intenţie în legea iniţială pentru ca ulterior să existe motive în vederea modificării drastice a acesteia.
ETAPA II
Plecând de la principiul că orice lege este perfectibilă „meseriaşii” i-au convins pe parlamentari că termenul de „venit brut” este prea general şi poate crea discrepanţe nejustificate între pensiile recalculate.
Şi aşa, chiar înainte ca legea să-şi producă efectele, adică să intre efectiv în vigoare, a apărut art.40 din O.U.G. nr.57/2015 care a modificat (măcelărit) prevederile art.28 din Legea nr.223/2015, trecându-se dintr-o extremă în alta, respectiv de la excluderea justificată din venitul brut a unor diurne, prime de instalare etc. la omiterea nejustificată a unor venituri cuantificabile la baza de calcul şi care se regăsesc în alte legi similare în vigoare s-au care erau incluse în actele normative anterioare prin care au fost revizuite/recalculate pensiile militare de stat (ex. sporurile şi indemnizaţiile, primele şi premiile, compensarea concediului de odihnă neefectuat etc. care se luau în calcul la determinarea punctajului lunar, prevăzută în art.8, alin.1), lit.a) – lit.g) din Anexa 3 la O.U.G. nr.1/2011).
s-a instituit astfel o dublă discriminare pentru că, în afară de baza de calcul care a fost scăzută de la 80% la 65% s-a prevăzut şi o plafonare la 85% a cuantumului brut al pensiei militare de stat, adică dacă vechimea totală este chiar mai mare de 100%, pensionarul militar este sancţionat printr-o altă diminuare până la 85%.
Este vădit faptul că un pensionar militar care a muncit mai mult are parte, în mod corelativ, de o sancţiune mai mare dispusă de legiuitor. La o vechime totală de 100%, prin dubla discriminare, pensionarul militar pierde prin recalculare 30% din drepturile de pensie. Avantaj pentru cei care au o vechime mai mică în muncă.
Asta în timp ce la alte categorii profesionale (civili) se pleacă de la o bază de calcul de 80%, plafonarea fiind de 100%. Quod erat demonstrandum.
ETAPA III
„Meseriaşii” şi-au dat seama că au dat cu băţul în baltă, cu atât mai mult cu cât mulţi dintre ei se aflau în pragul pensionării în anul 2016, situaţie în care, fiind încă pe cai mari (activi), au purces porceşte la dregerea busuiocului pentru ei, nu şi pentru vechii pensionari, având la îndemână Normele de aplicare a legii care mai erau „în lucru” în luna februarie 2016.
Astfel, prin Ordinul comun nr.31/M.25…/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr.214 din 23 martie 2016, la baza de calcul a pensiei recalculate au fost introduse, după componentele de la lit.a) la lit.f), mai sus amintitele „g”-uri, aşa cum rezultă din Anexa 1b la ordin.
Dacă baza de calcul diferă în raport cu coeficienţii de funcţie şi de grad, ca şi în raport cu celelalte elemente de la lit.c) la lit.f), rezultând diferenţe normale în procesul de recalculare a pensiei de la plutonier la general, în favoarea celor cu funcţii şi grade mai mari, acestea sunt anulate de „g”-uri care se cuantifică cu ocazia recalculării şi care au ajuns să determine pensii recalculate pentru noii pensionari cu un cuantum dublu sau triplu între cadre militare cu aceeaşi vechime, grad şi funcţie.
Luând în considerare şi modul defectuos în care s-a înţeles să se facă actualizarea componentelor mai sus menţionate, discriminarea devine şi mai evidentă ajungându-se în situaţia absurdă ca un subofiţer pensionat în anul 2016 să aibă o pensie mai mare decât a unui colonel pensionat în anul 2001.
Concluzia tristă este că pentru unii „g”-urile sunt ca un balsam care le provoacă o stare continuă de extaz iar pentru alţii lipsa „g”-urilor are ca rezultat o perpetuă agonie care durează de peste 7 ani, adică din anul 2010 de când nişte netoţi s-au gândit că prin atacul continuu asupra psihicului pensionarului militar ieşirea „pe cale naturală” din sistem se realizează mai repede şi are efecte benefice pentru bugetul de stat.
Aceste realităţi, din păcate, le simţim cu toţii şi nu au nimic în comun cu vreo teorie a conspiraţiei.
Vă îndemn pe cei nedreptăţiţi să luptaţi pentru fiecare leu care v-a fost furat şi să nu vă plecaţi în faţa netrebnicilor.
Un prieten, mai de departe, îmi spunea o vorbă de duh: „dacă nu şti să apreciezi un eurocent nu eşti demn de un euro” sau, dacă vreţi, pentru sindicalişti, „vae victis”.

Am onoarea!
Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
Col.(rtr.) Marin BUŢIUmarți, 10 octombrie 2017


  

POST FACTUM ...

   Am onoarea !
   Pe o ploaie câinească şi pe un vânt frate cu Crivăţul care ne-a întors umbrelele pe dos, am îndurat cu stoicism vremea total potrivnică şi, alături de câteva sute de alţi colegi de sindicat, am manifestat pentru drepturile legale şi morale ale tuturor rezerviştilor, inclusiv pentru aceia care, locuitori la o aruncătură de băţ de locul mitingului, au preferat să dormiteze pe fotolii, din spirit de "solidaritate" cu cei muraţi în Piaţa Eroilor. Mie mi s-au uscat hainele la câteva ore după ce am ajuns la Reşiţa.
   Personal am beneficiat de fiecare dată, din 2005 şi până în prezent, de o creştere "subţire" dar permanentă a pensiei, context în care implicarea subsemnatului nu a fost "pro domo", ci pentru susţinerea tuturor, conform principiului care rezidă din dictonul PRO REGE SAEPE, PRO PATRIA SEMPER.
   Sigur că am susţinut şi prin prezenţa mea fizică demersul sindical perfect moral, conducerea S.C.M.D. şi pe toţi pensionarii militari, armata tăcută a ţării, în măsura în care cei care se cred veşnici şi tineri, cocoţaţi în fruntea ţării de aproape 30 de ani, ne sfidează, tratându-ne cu dispreţ, şi ne menţin într-o permanentă stare de stres, creată şi menţinută de toate guvernările postdecembriste, cu ştiinţă şi cu scopul criminal de a ne trimite pe noi, ei strâmbii, cât mai repede spre lumea celor drepţi.
   Justificarea laşă a celor care stau în pasivitate dă apă la moară guvernanţilor care ne dau cu flit şi, la acest adăpost al "liniştei sociale", fac şi desfac legi în defavoarea noastră.
   Au vorbit în piaţă colegi care iau citostatice, alţii operaţi, ca şi subsemnatul, de mai multe ori pentru diverse maladii. Îi înţeleg pe cei mai în vârstă şi pe aceia foarte bolnavi sau pe cei greu transportabili dar totuşi... unde sunt miile de pensionari care nu au nicio problemă medicală? Unii fac sport, alţii la pescuit în ape tulburi, alţii, fiind toamnă, fac vinul sau ţuica, alţii le beau deja din toamna trecută. Nu mă obosesc să le arăt acestora nici măcar obrazul pentru că al lor este subţire ca talpa de la cizmă.
   Am făcut, din nou, 1000 km dus-întors pentru că personal cred că şi dacă în agora ar fi un singur om, politicienii, chiar şi în absenţa mass-media, trebuie să îl trateze cu respect.
   Dacă este altfel, a cui este vina?
   Vă transmit, mai jos, mesajul Biroului Operativ Central al S.C.M.D. .
  
   Noapte bună tuturor !
   Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
   Col.(rtr.) Marin BUŢIU
BIROUL OPERATIV CENTRAL AL SCMD
TRANSMITE MULTUMIRI


Pe o temperatura de iarna, combinata cu o ploaie rece de toamna, in ziua de 7 octombrie a.c. s-a desfasurat mitingul SCMD din Piata Eroilor (in fata Academiei Militare).
Transmitem multumiri tuturor membrilor SCMD si aliatilor care au avut curajul sa participe!
Au fost prezente delegatii SCMD din Vaslui, Bacau, Buzau, Braila, Constanta, Mangalia, Slobozia, Giurgiu, Bucuresti, Calarasi, Caracal, Pitesti, Craiova, Resita, Sibiu, Brasov, Targu Mures, Fagaras, Ploiesti. Se cuvin multumiri domnilor vicepresedinti cu responsabilitati teritoriale: Col.(r) Ilie Truta, Col.(r) Victor Popescu, Col.(r) Stefan Tudosie si Col.(r) Butiu Marin. De asemenea domnilor colonei in rezerva Adrian Stefan, membru fondator al SCMD, din partea Secretariatului General si Paul Swider, fondatorul primei filiale a SCMD (Filiala 1 Calarasi), care timp de 6 ore, in ploaie, au asigurat continuitatea si buna functionare a echipamentului tehnic si a sistemelor de sonorizare.
Ne cerem, in schimb, scuze, camarazilor de la Sfantul Gheorghe si Miercurea Ciuc care s-au mobilizat admirabil, dar care nu au putut inchiria autocarele necesare deplasarii, datorita netrimiterii la timp a cotelor din cotizatii, de la Centru.
Transmitem multumiri si reprezentantilor CNSC care ne-au sprijinit, inclusiv cu material publicitar, domnii presedinti Giani Florescu (Asociatia „Iancu Jianu”), Marius Idita (UNIPOL), Miron Manega (Certitudinea) si Dan Hazaparu (FRDD). De asemenea, domnului Col.(r) Viorel Gligor si „neafiliatilor” participanti pentru materialul de evidentiere reprezentativa in limba engleza.
Multumiri cu totul speciale se cuvin jurnalistilor de la RTV care ne-au sprijinit in actiunea de la Cotroceni, inclusiv in obtinerea raspunsului Institutiei Prezidentiale la obiectiile noastre de neconstitutionalitate in ceea ce priveste includerea militarilor si politistilor in OUG 59/2017. Invocand faptul ca „exercitarea controlului de constitutionalitate a unei ordonante se poate face numai in temeiul Art.146, lit.d din Constitutia Romaniei, republicata”, Presedintia se angajeaza ca „In ipoteza in care ordonanta la  care faceti referire va fi aprobata prin lege de catre Parlamentul Romaniei, atunci opiniile si observatiile dvs. vor fi avute in vedere la promulgarea legii, potrivit Art.77 din Constitutia Romaniei”.
In ceea ce priveste avertizarea NATO asupra punerii in dificultate a flancului estic al Aliantei, prin destructurarile masive produse de catre OUG 59/2017, APELUL SCMD a fost transmis, cui trebuie, cu mult timp inainte si depus demonstrativ in ziua de 7 octombrie pe numar de delegatii.
Reiteram convingerea noastra ca singura alianta viabila este Parteneriatul Strategic cu SUA, contracararea masurilor inexplicabile, antimilitare si antinationale, putand fi facuta numai cu sprijinul noii Administratii americane.
Stimati camarazi,                                        
In cursul emisiunii Andreei Cretulescu, din seara zilei de duminica, 8 octombrie a.c., a aparut un nou element ingrijorator. La acuzele noastre ca ministrul Muncii, ca initiator nu avea dreptul sa-i bage pe militari si politisti in noul OUG 59/2017, orice modificare a legislatiei militare fiind de competenta MApN, facandu-se o confuzie intre votarea ca lege a OUG59/2017 si Proiectul Legii sistemului unitar de pensii pe care, inca, nimeni nu l-a vazut, i s-a transmis de la Ministerul Municii si Justitiei Sociale, doamnei moderatoare, ca partea referitoare la militari si politisti a Proiectului a fost elaborata si initiata de ministrul Apararii, ministrul de Interne si de ministrul Justitiei.
Asadar, in plin razboi pentru eliminarea Art. 40 din OUG57/2015, razboi in care am pierdut un ministru (pe domnul Tutuianu), ne-am trezit cu OUG 59/2017. In plin razboi pentru abrogarea OUG 59/2017, ne vom trezi cu includerea noastra, inexplicabila, in Legea pensiilor civile. Pregatiti-va, prin urmare, pentru aceasta eventualitate cand, asa cum s-a hotarat pe data de 7 octombrie, vom iesi in strada „cu corturi” si nu vom mai pleca. Pregatiti-va, insa, si pentru vreme, deoarece se pare ca Vladimir Putin, protectorul politicienilor nostri „euro-atlantici’, de cate ori iesim in strada ne da iarna in miezul primaverii, verii sau toamnei. Data viitoare, ne va da, probabil, o ploaie cu grindina cat oul de strut. Dar decizia votata de noi, in ploaie, pe 7 octombrie, a fost ca vom lupta pentru implinirea Juramantului militar depus. Adica pentru Natiune si Tara, impotriva tuturor masurilor aberante care vizeaza, odata cu dezagregarea structurilor militare, distrugerea Tarii!
Honor et Patria! Vae Victis!

pentru BOC al SCMD,          
           Col.(r) dr. Mircea DOGARUjoi, 21 septembrie 2017  

       Avem onoarea !

       Îi rugăm pe membrii de sindicat din zona de vest care doresc să se deplaseze la Bucureşti la miting să îşi exprime opţiunea la această adresă de e-mail sau la tel. 0744.470311 până în data de 02.10.2017, deoarece trebuie să închiriem mijloace de transport autorizate şi echipate cu climatizare, în raport cu numărul participanţilor.
       Întenţionăm ca să folosim şi tichetele de transport anuale, primite de rezervişti pentru achitarea transportului la Bucureşti şi retur.
       Le solicităm B.O. de la filialele din Arad, Caraş-Severin, Timiş şi Hunedoara să se implice în această activitate la care pot participa şi cadre active, membrii din alte sindicate şi asociaţii militare şi civile, alţi rezervişti care nu fac parte din sindicate sau asociaţii etc., pentru susţinerea manifestaţiei, logistic, material şi informativ.
       Locurile şi orele de plecare vor fi stabilite pe zone, în raport cu numărul de participanţi, mijloacele de transport şi itinerariile de deplasare. Alte aspecte, pentru deplasarea la miting, vor fi stabilite cu preşedinţii / B.O. ale filialelor.
       Detaliile cu privire la miting le găsiţi în mesajul de mai jos al d-lui preşedinte al S.C.M.D., col.(r) dr. Mircea DOGARU.
      
Comunicăm mesajul la conducerea S.C.M.D, la adresele de email al B.O. de la filialele din zona de vest şi îl postăm pe site-ul Filialei Reşiţa.

       Cu respect ,
       Biroul Operativ al S.C.M.D., Filiala Reşiţa
       Preşedinte interimar pentru Zona de vest
       Col.(rtr.) Marin BUŢIU
       

      joi, 21 septembrie 2017

 
          MITING LA PARLAMENT. 7 OCTOMBRIE 2017
A P E L
CĂTRE TOŢI ROMÂNII CARE MAI GÂNDESC ROMÂNEŞTE

Cetăţeni,

Trăim într-o ţară în care preţurile la toate produsele şi serviciile sunt ca în UE sau chiar mai mari. Salariile şi pensiile, însă, sunt nişte glume sinistre. O ţară care cere mercenarilor săi, adică militarilor profesionişti,  să-şi sacrifice viaţa, fără bani, pentru pământurile proprietate germană, austriacă, italiană, olandeză, cipriotă, rusească, ungară etc. Şi pentru proprietăţile transnaţionalelor sau ale videnilor, isarestilor şi bercenilor autohtoni.
Legile LOV ale salarizării unitare şi pensiilor arată cam aşa: preconizatele creşteri salariale din ianuarie 2018 sunt, în realitate, creşteri de până la 4%, sub rata inflaţiei, restul fiind o plimbare pe hârtie a datoriilor angajatorului faţă de stat; ciulamaua se numeşte noul brut al salariatului, dar nimeni nu explică de ce acest nou brut nu este luat în calcul la impozitare, 16% extrăgându-se tot din vechiul brut; deci, în timp ce majoritatea salariaţilor nu primesc nimic, creşterea anuală a salariilor şi indemnizaţiilor preşedintelui, premierului, guvernanţilor, prefecţilor şi primarilor, parlamentarilor va continua în ritm constant. Punctul de pensie de 45%, cerut de noi, ACUM, a fost amânat post-mortem, adică la Paştele Cailor. Despre a XIII-a pensie la civili nu se mai vorbeşte. Se ignoră Decizia nr.19/2011 a ICCJ, care atrăgea atenţia că orice recalculare a pensiilor civile nu se poate face pe legi actuale, ci pe baza Legii nr.57/1974, deoarece recenta excrocherie cu punctul de pensie a luat în calcul doar salariul de încadrare, nu venitul global impozitat.
Cât priveşte soldele de rezervist, adică pensiile militare, în dispreţul angajamentelor faţă de NATO în 2004 şi al legislaţiei din statele membre NATO, se calculează cu 65% din net, nu din brut şi sunt îngheţate pe viaţă. Aceasta în condiţiile în care există, deja, diferenţe uriaşe între cei ieşiţi în rezervă înainte 01.01.2011, cei între 01.01.2011-31.12.2015, cei ieşiţi între 01.01.2016- 31.12.2017 şi cei care vor ieşi după 01.01.2018. Legislaţia NATO şi cea UE prevalează, în ciuda tratatelor, doar în Constituţie, fiind complet ignorate în realitate. Mai mult, militarilor li se legiferează tripla impozitare şi discriminarea între ei şi faţă de civili.
Făcută pe „genunche”, legislaţia LOV, adică Legea nr.153/2017 este o bătaie de joc, coeficienţii de salarizare aplicaţi fiind cei din 2009, nu cei din 2017, iar art.11, nu numai că devalizează bugetul, lăsând salarizarea la bunul plac al primarilor, dar legiferează, prin trădare, SECESIUNEA, în toate localităţile în care primari sunt unguri, funcţionarii români putând fi excluşi prin oferta de salarii derizorii. Se adaugă iniţiativa legislativă de scădere la 10% a procentului de implementare a unei limbi străine în administraţie, ceea ce va transforma România într-un Turn Babel, Bucureştiul fiind, spre exemplu, al doilea oraş cu populaţie ungurească, după Budapesta. În continuarea trădării s-a lansat proiectul de înfiinţare a Gărzii Naţionale (Garda Civică) subordonată, direct, primarilor şi prefecţilor, ceea ce înseamnă că, în cel puţin 16 judeţe ale tării, formaţiunile paramilitare, ilegale, ale iredentiştilor lui Soros, camuflate în asociaţii sportive şi cluburi de paintball, vor deveni, oficial, Gărzi Civice înarmate de statul român împotriva lui însuşi. În plus, Ordonanţa nr.59/2017 şi proiectata lege a sistemului unitar de pensii, în care rezerviştii nu au ce căuta (şi nu există nici un argument pentru includerea lor), au destructurat complet serviciile de informaţii şi contrainformaţii şi ceea ce a mai rămas din Armată şi Interne. Prin trecerile, masive în rezervă avem Inspectorate de poliţie cu un singur angajat, numărul coloneilor activi s-a redus de la 961, la 97, iar printre lt.colonei, maiori, maiştri militari, subofiţeri şi gradaţi angajaţi pe baza de contract, bate vântul. Avem, deja, unităţi pustii, în care doar câinii mai mişună prin troscotul răsărit pe platou, în căutarea mâncării. Iar LOV, promotoarea unei trădări fără precedent, atât a României, cât şi a intereselor NATO, al cărui flanc este periclitat, bate câmpii în continuare cu o lege a pensiilor în care, neştiind exact ce este pensia, amestecă de-a valma pe cei 2.208.000 de pensionari cu cei 3.300.000 de asistaţi ori beneficiari de indemnizaţii de merit (fără vreo legătură cu contractele de muncă, contributivitatea ori punctul de pensie), pe rezervişti cu magistraţii şi pensiile cu indemnizaţiile „pentru mămici”.
Şi toate astea în timp ce Armata Roşie zburdă liniştită la graniţele noastre, iar în Ungaria, Viktor Orban înarmează şi elevii, băgându-i într-un program obligatoriu de instrucţie militară. Chiar vrem să repetam ceea ce s-a întâmplat, real, în 1989, manipulaţi ca şi atunci de propagandiştii lui Soros?

Cetăţeni,
În zilele de 7 şi 8 octombrie a.c. se vor desfăşura la Parlament, lucrările Adunării Anuale Parlamentare NATO. Constatând că nu mai avem cu cine negocia în România, decât cu Patriarhul, dar şi Biserica Naţională este supusă aceleiaşi destructurări (prin Diversiunea Pomohaci, în derulare) ca şi Armata, Internele şi Serviciile, vă invităm să participaţi la mitingul pe care Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) îl va organiza pe 7 octombrie, începând cu ora 11:00 a.m., vis-a-vis de intrarea la Camera Deputaţilor (alveola din Parcul Izvor), pentru a ne adresa, direct, aliaţilor. Îi vom informa asupra trădării intereselor României şi a intereselor NATO, comisa de doi miniştri ai actualului Guvern (Muncă şi Finanţe, care fac jocul multinaţionalelor) şi le vom solicita să ceară explicaţii premierului şi liderilor coaliţiei majoritare. De asemenea, îi vom informa că actuala rezervă militară din România este formată din persoane care aveau în 1989 între 12 şi 35 de ani, deci nu noi le-am trădat interesele, lichidându-l pe Ceauşescu, în loc să-l predam americanilor cu toată familia şi nu noi am adus la putere agenţii Moscovei, ci trădătorii din generaţia Militaru care, astăzi, odihnesc în cimitirele patriei sau umbla “GÂGĂ” pe holurile spitalelor şi prin azile. În mare majoritate, rezerviştii de astăzi au cursuri de pregătire NATO, au îndeplinit misiuni NATO şi au pus umărul la integrarea militară a României în Alianţă.
În rezervă, am solicitat aprobarea şi vom organiza pichetarea sediilor centrale ale PSD şi ALDE, pe data de 4 noiembrie 2017, cu ocazia întrunirii, la Bucureşti, a miniştrilor Apărării din statele membre NATO.

Cetăţeni,
Numai împreună, civili patrioţi de toate vârstele şi din toate domeniile de activitate, revoluţionari şi rezervişti din toate structurile, vom reuşi să ne apărăm dreptul la existenţa individuală, naţională şi statală!
Vă aşteptăm, aşadar, la mitingul SCMD, din 7 octombrie a.c.,  de la Parcul Izvor, spre a ne exprima liber punctul de vedere faţă de tot ceea ce ni se întâmplă. Nu uitaţi că, spre deosebire de anii 2010-2013, când aveam de partea noastră opoziţia şi unele structuri media, astăzi întreaga clasă politică şi întreaga mass-media, influenţată de trădători acoperiţi, au luat-o razna, în detrimentul intereselor româneşti.

Honor et Patria! Vae Victis!
Preşedintele SCMD,
Col.(r) dr. Mircea DOGARU


miercuri, 2 august 2017

   
   ȘANTAJIȘTII și ȘANTAJABILII


   De la `90 încoace, sau poate chiar mai devreme, s-a lucrat intens de către șantajiștii universali, aflați în toate cele patru zări (manipulatorii vor sări să spună că este o aiureală de „teorie a conspirației”), pentru a crea o „resursă umană autohtonă” profund șantajabilă, adunând informații de toate felurile, prin mijloace informativ-operative specifice „serviciilor” (nimic nou sub soare), despre fiecare individ care a fost „canalizat” apoi spre funcții de decizie în statul român.
   În acest fel, șantajabilii au ajuns în funcții cheie, au condus și încă mai conduc România, având permanent „scula” șantajiștilor în coaste.
   Ahtiați după putere prin orice mijloace, ai noștri șantajabili, profitori și oportuniști, cunoscători de multe limbi străine, șireți și școliți, au încercat tot timpul să ne dea pe spate cu „intelighenția” lor dar, în fapt, au fost și sunt, pentru țară, doar niște nemernici de trădători care și-au făcut plinul pentru câteva generații de jigodii, aplicând principiul „după noi potopul”.
   După ce și-au adus „contribuția” la distrugerea economiei naționale (industrie, agricultură, finanțe, turism, prestări de servicii etc.) șantajabilii din toate partidele „lucrează” la ce a mai rămas,... adică la destructurarea instituțiilor care mai asigură apărarea, ordinea publică și siguranța națională.
   Este simplu ca dintr-o abilă mișcare, prin cozile de topor, unele proaste, altele trădătoare, să anihilezi dintr-un foc rezerva unei armate naționale, circa 80.000 de militari în rezervă, potrivit Wikipedia.
   În această mare confuzie generală, creată cu dibăcie de șantajiști, toți străinii ne oferă know-how (savoir-faire) pe bani grei sau alții ajutor / consiliere gratuită în modul în care se distruge o țară, râzându-și în barbă la gândul că tot ce este gratuit este plătit, în final, cel mai scump.
   Politicienii noștri acționează haotic, în marea lor majoritate, la îndemnul șantajabililor, crezându-se filozofi în țara lor dar cu mintea și rațiunea întunecate de aroganță, unii inocenți, alții trădători, adeverind încă o dată vorba din bătrâni că „prostul ne e prost destul dacă nu e și fudul”.
   Am mai spus-o, în mod repetat, pe site-ul Filialei Reșița a SCMD, că „prietenii” noștri externi, cu ajutorul șantajabililor interni, lucrează în mod planificat la destructurarea armatei, poliției și serviciilor, fapt pentru care am propus unirea tuturor rezerviștilor, fie și printr-un protocol, în scopul de a avea o puternică reprezentativitate națională.
   Acum, când războiul bate la ușă, țara arde și baba se pieptănă.
   Hoțul strigă, prindeți hoțul!
   Trădătorii, după ce au „convins” poporul că pensionarii, mai ales cei militari, trebuie să iasă din sistem cât mai repede, au tupeul jigodiei de a lăsa să se înțeleagă, călcând în străchini, că rezerviștii ar cam fi trădători.
   Până și Carol al II-lea a înțeles, în ceasul al 13-lea, că politicienii sunt varză (ca și el, de altfel) și nu mai poate avea încredere decât în armată iar în această situație disperată i-a dat puterea lui Antonescu pentru a salva, ce se mai putea salva, din țara sfâșiată.
   Astăzi am ajuns, din nou, într-un punct critic.
   Pe toate site-urile militarilor aceștia își spun că s-a ajuns la o situație de nesuportat din cauza șantajabililor.
   Voi reveni cu un articol separat pentru a nuanța perfidia celor care fac legi strâmbe, mai ales pentru pensionarii militari. Punctul „g” este diferit de lit.„g”. Numărul de „g-uri” crește pentru cei care au fost pensionați mai aproape de anul 2016. Sporurile nepermanente sau cele neprevăzute de legislația mai veche, fac diferența și sunt un motiv de „divide et impera”. 
   Am la îndemână, și le voi publica în viitor pe acest site, mai multe decizii de reclculare a pensiilor iar din anexele 1b la acestea rezultă diferențe flagrante de cuantumuri finale între pensionari cu aceeași funcție, același grad, aceeași vechime și aceleași componente de la „a” la „f”.
   Legea nr.223/2015 s-a vrut reparatorie și nediscriminatorie și a s-a ajuns exact pe dos de cum s-a dorit. Oare chiar s-a dorit!?
   Adică, pensionarilor care ați fost activi și înainte de 1990 și ați muncit tot pentru țară, la groapă cu voi!
   Achiesez la propunerile venite din partea SCMD și a O.N.G.-urilor militarilor care propun UNIREA în fața prostiei, nemerniciei și a trădării.

   Cu respect pentru cei care ne respectă,
   Președintele Filialei Reșița a S.C.M.D.
   Col.(rtr.) Marin BUȚIU

marți, 11 aprilie 2017

       Bună seara, spre miez de noapte, tuturor!

      Un exemplu, dacă mai era nevoie, că SCMD-ul NU ARE AFINITĂŢI DE STÂNGA SAU DE DREAPTA, ci numai afinitate/susţinere fără rezerve faţă de cauza... rezerviştilor.
       Mesajul de mai jos al d-lui preşedinte al S.C.M.D., col.(rz) dr. Mircea Dogaru, este elocvent.
       Cu mici excepţii, politicienii fără scrupule, de la est la vest şi de la dreapta la stânga, sfidând armata română, atunci când se văd "cu sacii în căruţă", aplică principiul micului boc şi ne dau speranţe pentru... dincolo de moarte.
      Este evident că sunt inşi fără Dumnezeu şi ne dau cu flit, când unii, când alţii, pentru că au reuşit să se ajungă şi ne dezbină cu o sadică frenezie şi într-o cadenţă de puşcă mitralieră.
      Mărul discordiei este o FATA MORGANA, adică VEŞNICA promisiune a recalculării sau revizuirii pensiilor militare, fără să le-o cerem noi, de către cârmacii trecători, pe criterii care îi avantajează, în aparenţă, când pe unii, când pe alţii.
      Dacă nu credeţi, lecturaţi câteva site-uri de-ale rezerviştilor şi vă veţi minuna când veţi constata că infanteriştii sunt supăraţi pe artilerişti, artileriştii sunt supăraţi pe marinari, marinarii pe aviatori, aviatorii pe pompieri, pompierii pe jandarmi, jandarmii pe poliţişti iar poliţiştii pe sri-şti. Toţi sunt  prinşi într-o horă călugărească, fără cap dar în care fiecare este cu coada în partea dorsală a celui din faţa sa.
      În loc de p.s. să ne reamintim versurile unui cântec trist:
      "Bună ţară, rea croială,
       Mama ei de rânduială,
       Ăia hoţi, ăştia hoţi,
       Mama lor la toţi!".

       Şi totuşi, trebuie să facem efortul de a fi uniţi, de la caporal la general (mareşal nu mai avem).    
      Este nevoie de un singur şi mare steag al rezerviştilor. Altfel, vom asculta, neputincioşi, veşnica placă stricată a promisiunilor făcute de actorii cabotini.
       Cine dă semnalul ???

      Al dvs. coleg de stres ,
      Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
      Col.(rz) Marin BUŢIU

............................................................................................................................

Data: 11 aprilie 2017, 12:27
Subiect: SUSPENDAREA sprijinului acordat PSD - ALDE
SUSPENDARE
In atentia tuturor membrilor si aliatilor S.C.M.D.

Doamnelor si domnilor,

De 8 ani de zile, tot raul ne vine de la juristii si finantistii M.Ap.N. Toate legile si ordonantele impotriva noastra au fost clocite de ei, in frunte cu generalii Maciu, Lupu, Jianu si colonelul Rosu si s-au extins asupra tuturor rezervistilor Sistemului de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala. Incepand cu 9 decembrie 2015 ne-au distrus Legea pensiilor militare de stat, furandu-ne prin ordonante de urgenta si interpretari abuzive astfel:
·        Ne-au redus cuantumurile cu 30 – 50% pentru cei trecuti in rezerva inainte de 1 ianuarie 2011, cu 50 – 70% pentru cei trecuti in rezerva intre 1 ianuarie 2011 si 31 decembrie 2015, cu 12 – 15% celor iesiti de la 1 ianuarie 2016 pana la aplicarea Legii Unitare a Salarizarii, prin aplicarea RECALCULARII in locul ALINIERII la situatia actuala de venit brut impozabil, prin aplicarea bazei de calcul a Art. 40 din OUG nr. 57/2015 si a coeficientilor de salarizare din 2009;
·        Celor iesiti in rezerva de la 1 iunie 2010 pana astazi si in continuare, le-au fost furate ajutoarele legale, prin suspendare sine die (exceptie amiralul Marin, prietenul lui Basescu, declarat retroactiv handicapat, ca sa le primeasca la 31decembrie 2010);
·        Banii furati de Boc si eventualele diferente de calcul in favoarea noastra au fost amanate spre sfarsitul anului pe calculul meschin ca, prin mortalitatea noastra de 500 pe luna, in medie, vor scapa de 5000 de plati;
·        Au incercat sa ne rapeasca indemnizatiile de creatie dar n-au reusit, in schimb ne-au lovit la biletele la tratament, odihna si medicamentele compensate, admitand o falsa decuplare a noastra de la sistemul public de pensii.
Doamnelor si domnilor,
De aproape o luna conducerea SCMD a batut la usilor membrilor importanti ai Guvernului si ale liderilor din Parlament, pentru a preintampina noua decuplare clocita tot de catre juristii si finantistii M.Ap.N. care au elaborat Sectiunea V privind salarizarea militarilor si politistilor in cadrul Proiectului Legii Salarizarii Unitare. Pe scurt, Legea 223/2015 si chiar si Art. 40 al OUG nr. 57/2015 prevad cresterea pensiilor procentual cu cresterea salariilor la activi ori de cate ori aceasta se produce. Cresc veniturile activilor cu taraita, asa trebuie sa creasca si pensiile care nu se mai racordeaza la punctul de pensie al civililor.
Art. 41 din noul Proiect de lege prevede insa ca alinierea pensiilor militare se va face incepand cu anul 2022 cand se va incheia procesul de crestere la activi. Explicatia este simpla: pana atunci vom muri cca. 36000 din actualii rezervisti. In plus, nu se stie ce Guvern va fi atunci, si ce legi cretine va da si acesta si nu se stie daca va mai exista Romania ca stat.
Pe cale de consecinta cerem imperativ actualilor militari si politisti activi sa nu se lase prostiti si sa iasa in rezerva pana la aplicarea noii legi iar dvs. ca si aliatilor nostri civili din CNSC, in egala masura loviti, va propunem si le propunem SUSPENDAREA SPRIJINULUI ACORDAT DE CATRE NOI ACTUALEI COALITII LA GUVERNARE PANA IN 2022.
In ceea ce priveste graficul demersurilor pentru a stopa noua mizerie in Parlament dar si al actiunilor de strada indreptate cu prioritate impotriva tradatorilor si asasinilor nostri din M.Ap.N. acestea vor fi comunicate in timp util de Biroul Operativ Central si Comitetul Director al S.C.M.D.
Va dorim un Paste indestulat, va sfatuim sa consumati din toate pentru ca in aprilie si mai, zilele si mai ales noptile sunt reci iar daca iesim in strada vom avea nevoie de intreaga noastra forta pana la Victorie!
Honor et patria! Vae victis!
Presedintele S.C.M.D.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

luni, 6 februarie 2017

duminică, 5 februarie 2017

COMUNICAT DE URGENŢĂ


         SCMD este contra oricarei manifestatii stradale, pentru că înţelege perfect strategia duşmanilor României. Anunţăm pe această cale că nu s-au difuzat din partea noastră chemări pentru o contramanifestaţie la Cotroceni. 
    Totul este o diversiune şi îi rugăm pe toţi rezerviştii, membri sau nu ai SCMD, pe toţi aliaţii din CNSC, să nu iasă în stradă. Vom lua în considerare o acţiune inteligentă de contracarare a planului de desfiinţare a României ca stat şi a românilor ca naţiune. 
   Transmitem tuturor românilor patrioţi să aştepte adevăratul mesaj al SCMD/CNSC.

Trăiască România suverană!

Honor et Patria! Vae victis!

Preşedintele SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU