luni, 16 iulie 2018

​   Am onoarea!
    M-am tot abținut să mai scriu, crezând că ai noștri guvernanți nu ne vor lua chiar pe toți drept inocenți, ca să mă exprim eufemistric, dar ca să nu le batem noi obrazul că s-a dus dracului și ultimul termen de prorogare (prorogarea a devenit „o modă” a cinismului politrucilor de orice nuanță) privind recalcularea și actualizarea pensiilor, poli...gamii inventează, ca să ne țină ocupați, pe lângă lege, tot felul de obligații și proceduri la care mulți pensionari militari achiesează.

     ANCMRR din MAI conchide că ar trebui să facem cereri de actualizare a pensiilor. Cel puțin așa rezultă din mesajul cu „Întrebări la care s-a răspuns și întrebări la care nu s-a răspuns încă”. Respect pentru implicare și demersuri dar politicienii ne-au dat și ne dau cu flit și, din când în când, iar ne promit.
    Pun pariu că în anul 2019 politrucii vor respecta legea și nu comunicatele, fără nicio intervenție din partea noastră.
    Câteva televiziuni „dezbat” zilnic, printre violuri, furturi, accidente, omoruri etc., de dimineața până seara problema pensiilor, și la civili și la militari, prevestind apocalipsa.
​      Tembelii ăștia au sarcina, contra cost, să îmbolnăvească o națiune și noi le dăm apă la moară.
      Politicienii, cu mici excepții, își văd de propriile afaceri din care este exclus... poporul.
      Dacă ne luăm după comunicate, unele semnate, altele nu, cel puțin C.P.S. a MAI se contrazice de la o zi la alta (vezi luna martie 2018). Pentru cei care au dubii le pot trimite două înscrisuri, o adresă de răspuns semnată și un comunicat nesemnat, în care se spune că nu trebuie, respectiv că trebuie să facem cerere pentru actualizarea pensiilor.
      Între lege (vezi mai jos) și un comunicat nesemnat aleg legea. Dacă trepădușii vor face discriminări între cei cu coloană și cei umili, am instituția plângerii penale la îndemână.
      Spre știință, în luna iulie toți pensionarii din MAI, cel puțin cei din jud. CS, și cu cerere și fără cerere de actualizare, au prins-o iar pe „Fata Morgana” de... sutien.​Art.59 alin.1, modificat
​de ​
​​
OUG
​nr.​
59/2017
(1) -Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”
Art. 60. modificat OUG 59/2017
— La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.
 
             Cu respect ,

           Col.(rtr) Marin BUȚIU​


miercuri, 14 martie 2018

„FINIT  CORONA  OPUS”

Un onorabil domn general, cu care, din când în când, mai schimb mesaje pe email, mi-a trimis o “analiză” a unui alt domn, probabil tot cu grade, ce s-a încumetat să-i lumineze pe rezerviştii care calcă în străchini atunci când interpretează hăţişul de prevederi legale care a cam măcelărit dispoziţiile Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat.
Pentru că nu am acceptul celor doi domni (pe al doilea nu-l cunosc decât după asumarea mesajului redirecţionat), mă abţin să le dau numele în vileag.
Şi a reuşit colegul nostru de bătrâneţe, în bună parte, să ne lămurească, fapt pentru care merită o bilă albă (poate nouă, zece), chiar dacă din când în când a marşat, în expozeu, spre o atitudine de profesor care îi face prostovani pe elevi, în genul în care marele maestru Florin Piersic era magistral în monologul „Un pedagog de şcoală nouă”.
Oricum, este bine că ne mai convorbim şi tragem (de) învăţăminte pentru şlefuirea culturii profesionale. Unii autodidacţi, fără facultate dar cu mult sârg, au ajuns „doctori în drept”.
Ce ne făceam noi, militarii pensionari, dacă am fi fost lăsaţi să ne pregătim, în tihnă, spre zborul final!? Era bine.
Dar nu şi nu, ai noştri politicieni (de toate culorile curcubeului) fac şi desfac legi care ne şicanează de vreo zece ani încoace, fără să fie nevoie, pentru a se găsi în treabă dar nu reuşesc (în afară de promisiuni demagogice) să scoată ţara din marea brambureală în care se află de 29 de ani.
Dincolo de exerciţiul juridic elaborat, cu raţionamente corecte, în mare parte, privind procedura actualizării pensiilor militare (este discutabili modul în care a aplicat principiul „Tempus regit actum”), observ că autorul articolului, făcând trimitere la un PDF, a virat brusc, la finalul articolului, şi s-a oprit la a trage o concluzie total eronată (fără nicio legătură cu mesajul) cum că SCMD „nu are sentinţă civilă care să ateste faptul că este organizaţie sindicală în înţelesul Legii nr.62/2011 Legea dialogului social...".
Adevăr grăita..., vorba vine, pentru că SCMD s-a înfiinţat în anul 2009, adică cu vreo doi ani înainte de intrarea în vigoare a Legii dialogului social, când legea pomenită nu se "născuse", adică temeiul legal al înfiinţării/dobândirii personalităţii juridice de către SCMD este sentinţa nr.83 din 18.08.2009 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, pronunţată în dosarul civil nr.26479/299/2009, în baza art.15 şi 17 din Legea sindicatelor nr.54/2003, în vigoare în anul 2009.
A dat cu oiştea în gard şi s-a înecat ca ţiganu` la mal sau precum spunea Dănilă Prepeleac cu vorba-i de duh, „Na-ţi-o frântă, că ţi-am dres-o!”
Chiar stimabile, „ce-are sura cu prefectura?” (unii, care nu ştiu provenienţa expresiei, confundă consoana „r” cu „l” dar pare că ar fi mai potrivit „l”-ul în situaţii punctuale, gândindu-ne la unii prefecţi imperfecţi care conduc instituţia cu…).
Supralicitând şi divagând, m-am gândit şi la maxima lui Ovidiu din Heroides (II, 85) care s-ar traduce liber prin zicala: „Urma alege" sau „Ce-ai semănat, vei culege", cu alte cuvinte sfârşitul este în direct raport şi o consecinţă a începutului.
titlul acestui mesaj trimite şi către vorba lui La Fontaine care are un înţeles echivalent: “En toute chose il faut considerer la fin".
Cele vorbe de mai sus pot fi folosite spre lauda dar şi spre condamnarea cuiva.
Şi am ajuns la final, domnilor colegi de suferinţă, concluzionând că este o mare manipulare folosirea unui (ne)adevăr care nu are legătură cu cauza iar cel care bate pe la uşi închise, cu gândul la “divide et impera”, nu este demn nici de gradul de soldat.
Asta este, sfârşitul încununează opera.
Adică, în context, ce are Legea nr.223/2015 (sura) cu faptul că SCMD-ul (Prefectura) “nu are sentinţă civilă” ?
Ba are, berbecule,… are sentinţă civilă !!!
E greu să fim uniţi !?
Nu, dacă trecem peste manipulări şi, mai ales, peste orgolii.


Am onoarea !
Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
Col.(rtr.) Marin BUŢIU

vineri, 19 ianuarie 2018

BĂGĂTORII  DE  SEAMĂ


Văzând conţinutul acţiunii în contencios administrativ, formulată de S.C.M.D. în contradictoriu cu LOV, şi „băgătorii de seamă” de pe unele site-uri care, cu o poftă viscerală, cronică şi netratabilă, critică orice demers făcut de S.C.M.D. în sprijinul cadrelor miliare în rezervă, nu pot decât să constat totala lipsă de colegialitate (ca să mă exprim eufemistic) a celor care, cu rea-credinţă, dacă nu pot construi ceva, dărâmă.
Sigur că, de principiu, o acţiune în justiţie, oricât de întemeiată şi bine motivată ar fi, nu este perfectă şi suportă îmbunătăţiri.
În cazul în speţă, chiar dacă pot fi discuţii cu privire la obiectul acţiunii şi referitor la instanţa de fond competentă să judece acţiunea, nu este un "capăt de ţară" pentru că se pot face completări/precizări până la primul termen de judecată iar Tribunalul Bucureşti îşi va verifica competenţele în baza art.131 alin.(1) C.proc.civilă, inclusiv pe cea materială, şi va putea, dacă este cazul, să dispună declinarea competenţei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti.
Cei care critică acţiunea SCMD, din neştiinţă sau poate doar cu rea-credinţă, uită că, potrivit art.16 alin.(1) din Legea nr.554/2004, modificată şi completată, Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege pot fi formulate şi personal împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se admite, persoana respectivă poate fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică pârâtă.”. Astfel, în baza prevederilor de mai sus, există temei legal şi pentru acţionarea în judecată, în calitate de pârâtă, a persoanei fizice LOV care se face vinovată de demersurile nelegale, făcute cu încălcarea competenţei sale, în calitate de ministru, care rezultă din „întreaga campanie mediatică împotriva rezerviştilor, susţinută în perioada mai–decembrie 2017, pentru susţinerea iniţiativelor legislative neconstituţionale şi discriminatorii, vizând modificarea Legii nr.223/2015” (extras din acţiune). Plata maximă a taxei de timbru este de 50 + 300 lei (art.16 lit.(a) şi (b) din O.U.G. nr.80/2013), fapt pentru care aş indica S.C.M.D.-ului să solicite despăgubiri de 1 milion euro.
Deci, domnilor doctori în drept, mai uşor cu orgoliile şi cu critica.
Prea semănaţi cu unii colegi de-ai mei care au absolvit facultatea în staţiuni balneoclimaterice şi au obţinut doctorate plagiate (îi rog pe critici să observe că Legea nr.146/1997, invocată de aceştia greşit pe un site, a fost abrogată prin art.58 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru).
Aş fi fost cu sufletul împăcat dacă aş fi constatat că toate asociaţiile, sindicatele şi alte entităţi care reprezintă, într-o mai mică sau mai mare măsură, pensionarii militari, călăuziţi de un interes comun în apărarea drepturilor noastre legale, s-ar fi unit şi ar fi semnat cel puţin o acţiune comună (nu este nici acum târziu) împotriva celor care, începând cu sfârşitul  (ce combinaţie edificatoare de cuvinte) anului 2010, indiferent de cine au fost guvernanţii, au batjocorit haina militară.
Şi iată că, în loc să fim uniţi şi să luptăm împotriva nemernicilor demagogi care ne fură de opt ani drepturile de pensie, legal câştigate, simţim nevoia de a ne „lupta” între noi pentru a ne plăti nişte poliţe care, în fapt, nu au nici un temei.
Cum naiba să fim uniţi, ca militari, când orgoliile nemăsurate ale unora sunt exploatate de guvernanţii care aplică dictonul "divide et impera" pentru ca noi, uniţi, să nu devenim o forţă reprezentativă, de luat în seamă atunci când ne cerem drepturile.
Mai grav este că unii sunt plătiţi, sub diferite forme, de forţe obscure şi sunt dirijaţi continuu în activităţi de destabilizare a forţei rezerviştilor.
Infractorii noştri autohtoni, purtători de gulere albe pătate, din care doar puţini au fost „săltaţi” de DNA şi apoi şi mai puţini au fost condamnaţi, majoritatea pentru acte de corupţie nesemnificative, adică pentru „punguţa cu doi bani” cu toate că marile pungi şi sacii lor cu bani sunt bine dosiţi prin paradisuri fiscale, nu au treabă cu poporul şi nici cu ţara decât în măsura în care pot fura nestingheriţi.
Să nu ne ascundem după deget, aici nu este vorba doar de cuantumul pensiilor şi de nesfârşitele revizuiri şi recalculări a acestora, ci este vorba despre slăbirea, pas cu pas, a coeziunii rezervei armatei româniei, aplicând metode şi mijloace diverse, prin care se comite un act de trădare naţională, act care nu va fi corect evaluat decât în ceasul al 13-lea,… când va fi prea târziu.
Păcat. Cineva vrea ca militarii să nu facă parte din clasa de mijloc.
Fac din nou un apel la unitate, de la plutonier la general.

  Cu respect,
  Preşedintele Filialei Reşiţa a SCMD
  Col.(rtr.) Marin BUŢIU

sâmbătă, 16 decembrie 2017Luptăm şi pentru „umbrelişti”

Am onoarea!

Da, domnilor colegi! Ce facem, mai luptăm sau depunem armele?
prostovanii / laşii, pensionarii cu grade şi fără, s-au retras în carapace, plimbă umbrela prin oraş, chiar şi când nu plouă, dar nu pricep un lucru elementar!  Au păţit-o pensionarii civili, începând cu Legea nr.19/2000, dar mai ales pensionarii militari prin 2010 cu recalcularea în baza H.G. nr.735/2010 şi, după ce b.+b. au dat „chix” în instanţa de judecată, şi-au „reparat” înfrângerea prin revizuirea pensiilor în temeiul O.U.G. nr.1/2011, iar reparaţia pentru pensionarii militari cu pensiile diminuate a fost doar parţială prin aplicarea Legii nr.241/2013.
Să le spunem “umbrelişti” (aşa îmbogăţim limba română) celor care, cel puţin din comoditate, plimbă umbrela şi pe ploaie şi pe soare.
Eu nu am păţit-o dar lupt, din sau pentru apărarea unor principii, şi pentru “umbrelişti”.
Ei, automulţumiţii, gândesc cam aşa: "e rău că m-au ras, bine că nu mi-au luat!"
Bine, domnilor, fără a bate un apropo la vreo bancă, rămâneţi cu "miau, miau !!!"
Unii pensionari se mai luptă şi acum pentru recuperarea integrală a drepturilor ciuntite. Un exemplu îl avem chiar la Reşiţa (n-am acordul pentru alte date) şi este demn de urmat pentru că aplică principiul neamţului care ar suna cam aşa: "cel care nu apreciază un eurocent nu este demn de un euro".
Aşa va fi şi în prezent, adică vor beneficia de indexare cu rata inflaţiei şi de actualizări (dacă ni le mai dau) numai după ce pensionarii discriminaţi ajung la cuantumul rămas în plată. Diferenţa dintre cele două cuantumuri se va realiza / egaliza peste mulţi ani, când mulţi nu vor mai fi, adică la "Sfântu' Aşteaptă".
Sigur că un proces, dacă este început, poate fi continuat de către succesori, însă câţi vor sau ştiu asta.
Şi aşa, banii rămân la Stat ca'n poanta cu STATUIA, adică STATU' IA TOT.
Lupta cu politrucii trebuie, bineînţeles, să o continuăm. Ne mai oprim câteodată să mai tragem aer în piept pentru a ne duela din nou cu cei care ne-au tras în piept.
Mergem prin deşertul creat de trădătorii de neam şi, din când în când, o prindem de picioare pe "Fata Morgana".
Lupta este grea şi pentru că ducem o "luptă colosală cu prostul care are şcoală". Dacă ar fi numai proşti poate că i-am ierta dar nu şi pentru că sunt nişte nemernici.
Cred că suntem mulţi care gândim astfel, unii mai şi spunem, însă din orgolii nemăsurate şi neîntemeiate rămânem doar în grupe şi detaşamente de partizani (sindicate, asociaţii etc.) şi nu vrem să fim o redutabilă armată, adică o forţă reprezentativă a pensionarilor militari care să-i determine pe politruci să cam tremure şi să fie adevăraţi politicieni. Este adevărat că partizanii sunt mai greu de manipulat dar, ... totuşi.
Observaţi, vă rog, că şi prorogările drepturilor îl au ca reper tot pe "Sfântu' Aşteaptă"!
"Procedura" prorogării, ca şi a recalculării / revizuirii pensiilor spre în jos, au practicat-o şi o practică toate partidele şi guvernele lor. Prorogarea este o boală molipsitoare care goleşte de conţinut drepturile legale şi intră cu satârul în dreptul de proprietate.
Adică ne tund jigodiile cu tot felul de ustensile până rămânem "zero" şi apoi, dacă mai rezistăm (fără haştag), ne lasă şi fără urechi.
Şi aşa, "puterea poporului" rămâne doar o sintagmă iar drepturile ni se repară, parţial, din patru în patru ani iar poporul, cu o ultimă speranţă, face coadă la pupat de moaşte şi mai crede în onestitatea politicienilor agramaţi care au ajuns prin lobby (mită) în fruntea unor partide cu gândul cum să secătuiască ţara, pe repede înainte.
Seneca ar fi spus: „Cea mai mare comoară este să poţi să fii fericit cu puţin. Pentru că puţinul nu îţi va lipsi niciodată!“
De acord cu vorbele de duh dar exemplul ar trebui să-l dea poporului hoţii cu averile ascunse prin paradisurile fiscale, dintre care mulţi ne-au condus şi încă ne mai conduc. Istoria ne învaţă că hoţii nu se mulţumesc cu puţin (unii nici cu mult) pentru că dacă ar fi aşa nu ar mai fura.
de ce fură hoţul? Fură că n’are. Şi când are de ce mai fură? Fură că s-a învăţat” .
Concluzia mea: „e dezastru, pentru popor, când hoţul ajunge la putere iar când puterea hoţului corupe totul ţara este pe marginea prăpastiei”.
Apoi, pentru cei care mai respiră, punct şi de la capăt.
Au trecut deja 7(şapte) ani de când berbecii i-au luat în coarne pe militarii pensionari. Un ministru şugubăţ face reclamă la carnea de batal, probabil şi pentru a uita de porcii care ne fac mare colesterolul.
Gata! M-am lungit prea mult.

Cu respect... pentru luptători.
Un comandant de grupă.


luni, 23 octombrie 2017 

luni, 23 octombrie 2017
- POPORUL … mai la urmă -


sigur că ordinea socială presupune, printre altele, instituirea unor reguli de urmat pentru ca relaţionarea interumană să se realizeze în condiţii civilizate în societate, însă excesul de zel în a reglementa până şi modul în care să se facă exprimarea liberă a sentimentelor patriotice, a respectului faţă de istorie şi faţă de eroii neamului, este ceva care frizează absurdul.
La reşiţa, respectul pentru valorile care ţin de intimitatea şi/sau de identitatea persoanei, a făcut ca relaţiile dintre cadrele militare în rezervă şi în retragere, indiferent de structura asociativă din care aceştia fac parte (unii sunt membrii în mai multe structuri), să se desfăşoare pe un făgaş normal, ba pot spune că rezerviştii, printr-o reciprocă bună-cuviinţă, dovedită în diferite împrejurări, se întâlnesc, colaborează şi se înţeleg foarte bine.
Şi totuşi, se găseşte mai tot timpul cineva care bagă băţul prin gard pentru a strica armonia. Dacă ar fi doar un individ bezmetic, cu probleme de adaptare socială, lucrurile ar fi de înţeles pentru că remedierea implică o intervenţie medicală, însă atunci când însăşi legiuitorul român strică obiceiul pământului trebuie să ne întrebăm dacă intervenţia legislativă este raţională şi benefică poporului.
Pentru lămurirea aspectelor care m-au determinat să aştern aceste gânduri să încercăm să desluşim cauzele/motivele care au stat la baza emiterii Legii nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale.
Scopul legii rezultă din art.1 care prevede că „Prezentalege are ca scop stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale”.
Sună cam pompos conţinutul acestui articol de lege dar, dacă este vorba de o ordine socială în toate, reglementarea apare ca fiind justificată.
orice om poate gândi că stabilirea acestor norme a fost dictată de existenţa unor nedorite evenimente, incidente sau accidente care au avut loc cu ocazia desfăşurării unor ceremonii. Personal nu cunosc ca astfel de evenimente negative să fi tulburat, în românia, desfăşurarea ceremoniilor şi chiar dacă au fost acestea nu justifică reglementarea discreţionară.
Din conţinutul legii am desluşit că raţiunea emiterii acesteia, dincolo de scopul afirmat în art.1, a fost crearea unui suport legal dar imoral pentru înlăturarea de la participarea la ceremonii a persoanelor fizice şi a unor persoane juridice, în special a sindicatelor şi asociaţilor cadrelor militare în rezervă sau a asociaţilor de revoluţionari care au deranjat şi mai deranjează încă puterea prin demonstraţiile şi mitingurile organizate legal, potrivit dreptului „opincii” de a nu fi de acord cu abuzurile „vlădicii”.
Astfel, puterea a instituit şi definit termeni ca „precăderea” şi „ordinea de precădere”, prin care a stabilit oficialităţile republicane şi locale care au dreptul să depună coroane de flori la locul desfăşurării ceremoniei, ordinea în care se depun coroanele şi faptul că fiecare oficial poate depune o singură coroană (probabil din spirit de economie la bugetul ţării), conform art.16, alin.3 din Legea nr.215/2016: „În cadrul unei ceremonii oficiale va putea fi depusă câte o singură coroană din partea următoarelor entităţi…”.
Sunt de acord cu cei care vor spune că trebuie să existe o reglementare în desfăşurarea ceremoniilor, pentru asigurarea unei proceduri şi sobrietăţi a manifestării, însă nu împărtăşesc ideea legiuitorul care a „avut grijă” să schime în mod arbitrar regulile nescrise, care au funcţionat bine zeci de ani, şi să limiteze depunerea de coroane de flori numai de către oficialităţi cu ocazia desfăşurării ceremoniilor iar POPORUL… mai la urmă, aşa cum rezultă din prevederile art.16, alin.4 din Legea nr.215/2016 care dispun sentenţios că „După încheierea ceremoniei oficiale pot fi depuse coroane şi din partea altor entităţi sau persoane”.
Vedeţi ce a ajuns POPORUL, „alte entităţi sau persoane” !!!
Da, cârmuitorii noştri, care dau cu oiştea în gard de multe ori, sunt aleşi de „alte entităţi sau persoane”!
Respect instituţiile Statului, însă atunci când acestea nu sunt servite în interesul poporului, şi am un vagon de astfel de exemple, nu pot fi obligat să-i respect pe unii vremelnici conducători, inclusiv de la nivel local.
Personal, atunci când am depus coroane de flori din partea Filialei Reşiţa a S.C.M.D., împreună cu alţi colegi, am făcut gestul cu respect şi pioşenie faţă de eroii neamului, poate şi pentru că o floare din coroană am considerat că o pun pe mormântul necunoscut al unchiului meu, fratele tatălui, care a fost dat dispărut la „Cotul Donului” şi care, mai mult ca probabil, nu are o cruce la căpătâi în vasta câmpie rusă.
Aproape fiecare român are de comemorat câte un erou care a făcut parte din familia sa şi atunci primii îndreptăţiţi să depună o coroană de flori eroilor patriei sunt românii ca popor şi nu proasta cârmuire.
Poate că, pe de altă parte, este mai bine aşa.
Prefer să stau singur, să depun o floare şi să mă reculeg în faţa unui monument al eroilor români, decât să aştept… mai la urmă.
Dacă mi-aş pune mintea cu „oficialii” beneficiari ai proastelor legi, aş putea să depun o coroană de flori înainte de începerea ceremoniei pentru că legea nu interzice acest lucru, ci doar participarea la ceremonia oficială.
Până la abrogarea aberantei legi nu voi mai participa niciodată la depunerea de coroane de flori într-un „cadru oficial”. Voi fi singur printre români.
Să vă fie ruşine, făcătorilor de legi!    

Cu respect pentru cei care merită !
Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
Col.(rtr.) Marin BUŢIUduminică, 22 octombrie 2017 

duminică, 22 octombrie 2017
- PUNCTUL „G”  vs  LITERA „G” -


Parafrazând titlul unui vechi film, se poate constata că pensionarii militari, în urma recalculării pensiilor, oscilează între agonie şi extaz, după ce Legea nr.223/2015 a fost spulberată prin art.40 din O.U.G. nr.57/2015, introdus mişeleşte într-un act normativ care nu trebuia să aibă nimic comun cu pensiile militare, şi decimată prin Ordinul comun nr.31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat.
dacă despre punctul „g” se spune că oferă numai extaz şi nu se lasă prea mult căutat, litera „g”, după locul pe care-l ocupă în construcţia unei idei, transpusă într-un anumit text de lege, are mai multe valenţe.
 nu căutaţi litera cu pricina în Legea nr.223/2015 şi nici în art.40 din O.U.G. nr.57/2015 sau în alte acte normative ulterioare care au modificat ori completat legea până au făcut-o varză ca pe o prostituată de lux cu care s-au desfătat/luptat, cât au putut, impotenţii politicieni (cei potenţi erau în minoritate) pentru că, şi de aţi găsi-o la tot pasul, n-are nimic de-a face cu extazul sau cu agonia poveştii din film.
Altfel stau lucrurile când vorbim despre potenţii „meseriaşi” din ministere care, crezându-se pe veci „activi” (unii deja s-au pensionat până să termin de redactat acest mesaj), şi-au adus obolul cu deosebit sârg şi au încropit ordinul comun mai sus amintit în care „au plantat” lit.”g” multiplicată de la „g1” la… „gn” în folosul lor şi a colegilor de leat care s-au pensionat mai ales după anul 2016, cu program normat de 8 ore/zi, dar în sfidarea foştilor colegi sau şefi care s-au pensionat anterior şi care, în raport cu „epigonii”, au avut o vechime mai mare şi au muncit efectiv mai mult decât tinerii pensionari, adică non stop (program nenormat) la dispoziţia statului nerecunoscător, respectiv 24 de ore din 24, zi de zi.
Dar ce sunt, în mod concret, „g”- urile ???
Păi sunt diferite sporuri acordate militarilor şi poliţiştilor activi pentru activităţile cu risc ridicat desfăşurate în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii care devin g1, g2,…gn în momentul în care sunt cuantificate în procesul de recalculare a pensiilor militare de stat. O parte din aceste sporuri sau alte sporuri se regăsesc şi la civili.
Până aici nimic deosebit, însă pentru evitarea unei nesimţite discriminări care a urmat prin modificarea legii era obligatoriu ca parlamentarii care fac şi desfac „fărădelegi” la ordin de partid, ignorându-i pe adevăraţii parlamentari, aflaţi în minoritate, să fi respectat armata română şi principiile înscrise în art.2, lit.b) şi f) din Legea nr.223/2015 („b) principiul egalităţii, prin care se asigura tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege; „f) principiul recunoştinţei fata de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul carierei”), şi să-i sancţioneze pe „meseriaşii” din ministere care ne-au ţepuit din nou.
Cu s-a ajuns la „g”-uri ???  Simplu, adică în trei etape.
ETAPA I
Legea nr.223/2015, în forma s-a iniţială, adoptată, promulgată şi publicată în Monitorul Oficial al României, a prevăzut al art.28, alin.1) că „Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie,…” (omis cele de omis).
Conţinutul art.28, alin.1) din Legea nr.223/2015 era similar, de exemplu, cu prevederile referitoare la pensionarea judecătorilor care la art.82, alin.1) din Legea nr.303/2004 actualizată dispun că:Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi…, cu o vechime de cel puţin 25 de ani se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de dată pensionării.
Diferenţa de cuantum final al pensiei este în favoarea judecătorilor şi rezultă din faptul că baza de calcul, adică venitul brut al acestora, este mai mare decât cel al militarilor… dar nu aceasta este problema de lămurit.
Prin exemplul de mai sus vreau doar să atrag atenţia că este un non sens juridic ca să modifici o lege ulterioară, similară cu una anterioară, sub pretextul că ar rezulta pensii recalculate prea mari pentru militari, adică raţionamentul „meseriaşilor” din ministere este vădit neîntemeiat şi discriminatoriu în raport cu alte categorii de pensionari.
Sigur că se impuneau unele ajustări/modificări ale legii iniţiale dar s-a profitat de această necesitate şi s-a procedat, cu impertinenţă, la măcelărirea legii.
Nu este exclus ca unele elemente ale bazei de calcul să fi fost introduse cu intenţie în legea iniţială pentru ca ulterior să existe motive în vederea modificării drastice a acesteia.
ETAPA II
Plecând de la principiul că orice lege este perfectibilă „meseriaşii” i-au convins pe parlamentari că termenul de „venit brut” este prea general şi poate crea discrepanţe nejustificate între pensiile recalculate.
Şi aşa, chiar înainte ca legea să-şi producă efectele, adică să intre efectiv în vigoare, a apărut art.40 din O.U.G. nr.57/2015 care a modificat (măcelărit) prevederile art.28 din Legea nr.223/2015, trecându-se dintr-o extremă în alta, respectiv de la excluderea justificată din venitul brut a unor diurne, prime de instalare etc. la omiterea nejustificată a unor venituri cuantificabile la baza de calcul şi care se regăsesc în alte legi similare în vigoare s-au care erau incluse în actele normative anterioare prin care au fost revizuite/recalculate pensiile militare de stat (ex. sporurile şi indemnizaţiile, primele şi premiile, compensarea concediului de odihnă neefectuat etc. care se luau în calcul la determinarea punctajului lunar, prevăzută în art.8, alin.1), lit.a) – lit.g) din Anexa 3 la O.U.G. nr.1/2011).
s-a instituit astfel o dublă discriminare pentru că, în afară de baza de calcul care a fost scăzută de la 80% la 65% s-a prevăzut şi o plafonare la 85% a cuantumului brut al pensiei militare de stat, adică dacă vechimea totală este chiar mai mare de 100%, pensionarul militar este sancţionat printr-o altă diminuare până la 85%.
Este vădit faptul că un pensionar militar care a muncit mai mult are parte, în mod corelativ, de o sancţiune mai mare dispusă de legiuitor. La o vechime totală de 100%, prin dubla discriminare, pensionarul militar pierde prin recalculare 30% din drepturile de pensie. Avantaj pentru cei care au o vechime mai mică în muncă.
Asta în timp ce la alte categorii profesionale (civili) se pleacă de la o bază de calcul de 80%, plafonarea fiind de 100%. Quod erat demonstrandum.
ETAPA III
„Meseriaşii” şi-au dat seama că au dat cu băţul în baltă, cu atât mai mult cu cât mulţi dintre ei se aflau în pragul pensionării în anul 2016, situaţie în care, fiind încă pe cai mari (activi), au purces porceşte la dregerea busuiocului pentru ei, nu şi pentru vechii pensionari, având la îndemână Normele de aplicare a legii care mai erau „în lucru” în luna februarie 2016.
Astfel, prin Ordinul comun nr.31/M.25…/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr.214 din 23 martie 2016, la baza de calcul a pensiei recalculate au fost introduse, după componentele de la lit.a) la lit.f), mai sus amintitele „g”-uri, aşa cum rezultă din Anexa 1b la ordin.
Dacă baza de calcul diferă în raport cu coeficienţii de funcţie şi de grad, ca şi în raport cu celelalte elemente de la lit.c) la lit.f), rezultând diferenţe normale în procesul de recalculare a pensiei de la plutonier la general, în favoarea celor cu funcţii şi grade mai mari, acestea sunt anulate de „g”-uri care se cuantifică cu ocazia recalculării şi care au ajuns să determine pensii recalculate pentru noii pensionari cu un cuantum dublu sau triplu între cadre militare cu aceeaşi vechime, grad şi funcţie.
Luând în considerare şi modul defectuos în care s-a înţeles să se facă actualizarea componentelor mai sus menţionate, discriminarea devine şi mai evidentă ajungându-se în situaţia absurdă ca un subofiţer pensionat în anul 2016 să aibă o pensie mai mare decât a unui colonel pensionat în anul 2001.
Concluzia tristă este că pentru unii „g”-urile sunt ca un balsam care le provoacă o stare continuă de extaz iar pentru alţii lipsa „g”-urilor are ca rezultat o perpetuă agonie care durează de peste 7 ani, adică din anul 2010 de când nişte netoţi s-au gândit că prin atacul continuu asupra psihicului pensionarului militar ieşirea „pe cale naturală” din sistem se realizează mai repede şi are efecte benefice pentru bugetul de stat.
Aceste realităţi, din păcate, le simţim cu toţii şi nu au nimic în comun cu vreo teorie a conspiraţiei.
Vă îndemn pe cei nedreptăţiţi să luptaţi pentru fiecare leu care v-a fost furat şi să nu vă plecaţi în faţa netrebnicilor.
Un prieten, mai de departe, îmi spunea o vorbă de duh: „dacă nu şti să apreciezi un eurocent nu eşti demn de un euro” sau, dacă vreţi, pentru sindicalişti, „vae victis”.

Am onoarea!
Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
Col.(rtr.) Marin BUŢIUmarți, 10 octombrie 2017


  

POST FACTUM ...

   Am onoarea !
   Pe o ploaie câinească şi pe un vânt frate cu Crivăţul care ne-a întors umbrelele pe dos, am îndurat cu stoicism vremea total potrivnică şi, alături de câteva sute de alţi colegi de sindicat, am manifestat pentru drepturile legale şi morale ale tuturor rezerviştilor, inclusiv pentru aceia care, locuitori la o aruncătură de băţ de locul mitingului, au preferat să dormiteze pe fotolii, din spirit de "solidaritate" cu cei muraţi în Piaţa Eroilor. Mie mi s-au uscat hainele la câteva ore după ce am ajuns la Reşiţa.
   Personal am beneficiat de fiecare dată, din 2005 şi până în prezent, de o creştere "subţire" dar permanentă a pensiei, context în care implicarea subsemnatului nu a fost "pro domo", ci pentru susţinerea tuturor, conform principiului care rezidă din dictonul PRO REGE SAEPE, PRO PATRIA SEMPER.
   Sigur că am susţinut şi prin prezenţa mea fizică demersul sindical perfect moral, conducerea S.C.M.D. şi pe toţi pensionarii militari, armata tăcută a ţării, în măsura în care cei care se cred veşnici şi tineri, cocoţaţi în fruntea ţării de aproape 30 de ani, ne sfidează, tratându-ne cu dispreţ, şi ne menţin într-o permanentă stare de stres, creată şi menţinută de toate guvernările postdecembriste, cu ştiinţă şi cu scopul criminal de a ne trimite pe noi, ei strâmbii, cât mai repede spre lumea celor drepţi.
   Justificarea laşă a celor care stau în pasivitate dă apă la moară guvernanţilor care ne dau cu flit şi, la acest adăpost al "liniştei sociale", fac şi desfac legi în defavoarea noastră.
   Au vorbit în piaţă colegi care iau citostatice, alţii operaţi, ca şi subsemnatul, de mai multe ori pentru diverse maladii. Îi înţeleg pe cei mai în vârstă şi pe aceia foarte bolnavi sau pe cei greu transportabili dar totuşi... unde sunt miile de pensionari care nu au nicio problemă medicală? Unii fac sport, alţii la pescuit în ape tulburi, alţii, fiind toamnă, fac vinul sau ţuica, alţii le beau deja din toamna trecută. Nu mă obosesc să le arăt acestora nici măcar obrazul pentru că al lor este subţire ca talpa de la cizmă.
   Am făcut, din nou, 1000 km dus-întors pentru că personal cred că şi dacă în agora ar fi un singur om, politicienii, chiar şi în absenţa mass-media, trebuie să îl trateze cu respect.
   Dacă este altfel, a cui este vina?
   Vă transmit, mai jos, mesajul Biroului Operativ Central al S.C.M.D. .
  
   Noapte bună tuturor !
   Preşedintele Filialei Reşiţa a S.C.M.D.
   Col.(rtr.) Marin BUŢIU
BIROUL OPERATIV CENTRAL AL SCMD
TRANSMITE MULTUMIRI


Pe o temperatura de iarna, combinata cu o ploaie rece de toamna, in ziua de 7 octombrie a.c. s-a desfasurat mitingul SCMD din Piata Eroilor (in fata Academiei Militare).
Transmitem multumiri tuturor membrilor SCMD si aliatilor care au avut curajul sa participe!
Au fost prezente delegatii SCMD din Vaslui, Bacau, Buzau, Braila, Constanta, Mangalia, Slobozia, Giurgiu, Bucuresti, Calarasi, Caracal, Pitesti, Craiova, Resita, Sibiu, Brasov, Targu Mures, Fagaras, Ploiesti. Se cuvin multumiri domnilor vicepresedinti cu responsabilitati teritoriale: Col.(r) Ilie Truta, Col.(r) Victor Popescu, Col.(r) Stefan Tudosie si Col.(r) Butiu Marin. De asemenea domnilor colonei in rezerva Adrian Stefan, membru fondator al SCMD, din partea Secretariatului General si Paul Swider, fondatorul primei filiale a SCMD (Filiala 1 Calarasi), care timp de 6 ore, in ploaie, au asigurat continuitatea si buna functionare a echipamentului tehnic si a sistemelor de sonorizare.
Ne cerem, in schimb, scuze, camarazilor de la Sfantul Gheorghe si Miercurea Ciuc care s-au mobilizat admirabil, dar care nu au putut inchiria autocarele necesare deplasarii, datorita netrimiterii la timp a cotelor din cotizatii, de la Centru.
Transmitem multumiri si reprezentantilor CNSC care ne-au sprijinit, inclusiv cu material publicitar, domnii presedinti Giani Florescu (Asociatia „Iancu Jianu”), Marius Idita (UNIPOL), Miron Manega (Certitudinea) si Dan Hazaparu (FRDD). De asemenea, domnului Col.(r) Viorel Gligor si „neafiliatilor” participanti pentru materialul de evidentiere reprezentativa in limba engleza.
Multumiri cu totul speciale se cuvin jurnalistilor de la RTV care ne-au sprijinit in actiunea de la Cotroceni, inclusiv in obtinerea raspunsului Institutiei Prezidentiale la obiectiile noastre de neconstitutionalitate in ceea ce priveste includerea militarilor si politistilor in OUG 59/2017. Invocand faptul ca „exercitarea controlului de constitutionalitate a unei ordonante se poate face numai in temeiul Art.146, lit.d din Constitutia Romaniei, republicata”, Presedintia se angajeaza ca „In ipoteza in care ordonanta la  care faceti referire va fi aprobata prin lege de catre Parlamentul Romaniei, atunci opiniile si observatiile dvs. vor fi avute in vedere la promulgarea legii, potrivit Art.77 din Constitutia Romaniei”.
In ceea ce priveste avertizarea NATO asupra punerii in dificultate a flancului estic al Aliantei, prin destructurarile masive produse de catre OUG 59/2017, APELUL SCMD a fost transmis, cui trebuie, cu mult timp inainte si depus demonstrativ in ziua de 7 octombrie pe numar de delegatii.
Reiteram convingerea noastra ca singura alianta viabila este Parteneriatul Strategic cu SUA, contracararea masurilor inexplicabile, antimilitare si antinationale, putand fi facuta numai cu sprijinul noii Administratii americane.
Stimati camarazi,                                        
In cursul emisiunii Andreei Cretulescu, din seara zilei de duminica, 8 octombrie a.c., a aparut un nou element ingrijorator. La acuzele noastre ca ministrul Muncii, ca initiator nu avea dreptul sa-i bage pe militari si politisti in noul OUG 59/2017, orice modificare a legislatiei militare fiind de competenta MApN, facandu-se o confuzie intre votarea ca lege a OUG59/2017 si Proiectul Legii sistemului unitar de pensii pe care, inca, nimeni nu l-a vazut, i s-a transmis de la Ministerul Municii si Justitiei Sociale, doamnei moderatoare, ca partea referitoare la militari si politisti a Proiectului a fost elaborata si initiata de ministrul Apararii, ministrul de Interne si de ministrul Justitiei.
Asadar, in plin razboi pentru eliminarea Art. 40 din OUG57/2015, razboi in care am pierdut un ministru (pe domnul Tutuianu), ne-am trezit cu OUG 59/2017. In plin razboi pentru abrogarea OUG 59/2017, ne vom trezi cu includerea noastra, inexplicabila, in Legea pensiilor civile. Pregatiti-va, prin urmare, pentru aceasta eventualitate cand, asa cum s-a hotarat pe data de 7 octombrie, vom iesi in strada „cu corturi” si nu vom mai pleca. Pregatiti-va, insa, si pentru vreme, deoarece se pare ca Vladimir Putin, protectorul politicienilor nostri „euro-atlantici’, de cate ori iesim in strada ne da iarna in miezul primaverii, verii sau toamnei. Data viitoare, ne va da, probabil, o ploaie cu grindina cat oul de strut. Dar decizia votata de noi, in ploaie, pe 7 octombrie, a fost ca vom lupta pentru implinirea Juramantului militar depus. Adica pentru Natiune si Tara, impotriva tuturor masurilor aberante care vizeaza, odata cu dezagregarea structurilor militare, distrugerea Tarii!
Honor et Patria! Vae Victis!

pentru BOC al SCMD,          
           Col.(r) dr. Mircea DOGARU